Erb

Obec Sekule

web: http://www.obecsekule.sk
Dátum tlače: 20.10.2019

Kontaktné informácie » Zberný dvor

Zberný dvor

Zberný dvor - otváracie hodiny:

Počas pracovných dní
08,00 hod. - 10,00 hod. a
14,00 hod. - 15,00 hod.

Sobota:
08,00 hod. - 12,00 hod.