Erb

Obec Sekule

web: http://www.obecsekule.sk
Dátum tlače: 06.12.2019

Povinne zverejňované informácie » Oznamy obce

Oznamy obce

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
03.02.2012 Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pdf    [122.95 KB]