Erb

Obec Sekule

web: http://www.obecsekule.sk
Dátum tlače: 15.12.2018

Kultúra » Aktuálne podujatia

Kultúrne akcie v r. 2017

Kultúrne akcie v r. 2017

Rok 2017 - rok 615. výročia obce

Január

01.01.2017 17,00 hod. - centrum obce - Novoročný ohňostroj

14.01.2017 19,00 hod. - KD - Reprezentačný ples poľovníkov

Február

04.02.2017 14,00 hod. - KD - Detský karneval

28.02.2017 Sprievod mladých Turkov pod šable, pochod masiek po obci, 19,00 - KD - Pochovávanie „basy"

Marec

12.03.2017 Koncert - hudobný večer

Máj

14.05.2017 14,00 - KD - Deň matiek

máj „Sv.Florián" - sv. omša, stretnutie hasičov, Púť hasičov - Šaštínska bazilika

Jún

02.06.2017 Deň detí - obecné ihrisko

03.06.2017 Sekulský jarmok remeselníkov (obohatený o akcie k 615. výročiu obce)

Júl

01.07.2017 16,00 hod. - KD - Slávnostné zasadnutie OZ a akadémia k 615. výročiu obce

Júl - August

Sekulské kultúrne leto

September

08.09.2017 20,00 hod. - KD - hasiči - hodová zábava

09.09.2017 15,00 hod. - centrum obce - hasiči - Krojovaný sprievod,

19,00 hod. - za hasičňou - Krojovaná hodová zábava

10.09.2017 Hodová Sv. omša, sprievod z Kaplnky v krojoch

23. - 24.09.2017 Sekulské remeselnícke dvory - 615. výročie obce

Október

07.10.2017 15,00 hod. - KD - Prehliadka ženských folklórnych speváckych súborov z Moravy a Slovenka

November

25.11.2017 20,00 - KD - hasiči - Katarínska zábava

December

06.12.2017 13,00 - KD - posedenie s dôchodcami

16,30 - centrum obce - privítanie Mikuláša

16.12.2017 Vianočné poobedie

 

Kultúrne akcie

Ilustračné foto

Pripravujeme ďalšie kultúrne akcie v tomto roku:

September

  • 03.09.2018 Slávnostné otvorenie školského roka
  • 08.09. - 09.09.2018 Sekulské hody
  • 22.09. - 23.09.2018 Sekulské remeselnícke dvory

Október

  • 17.10.2018 Mesiac úcty k starším, spojené s vystúpením ženských folklórnych súborov z Bulhar a Březí z Moravy, Kuklovjané a Sekulanky

November

  • -

December

  • 06.12.2018 Mikulášske stretnutie