Erb

Obec Sekule

web: http://www.obecsekule.sk
Dátum tlače: 16.10.2018

Aktuality

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

  Rôzne


MUDr. Uhlíková oznamuje

Kategória Rôzne   Vložené11.10.2018


MUDr. Uhlíková oznamuje občanom, že od 16.10.2018 do 19.10.2018 t,j, od utorka do piatku nebude pre dovolenku ordinovať. Zastupuje MUDr. Benkovičová v Borskom Svätom Jure.


Pozývame darcov na odber krvi

Kategória Rôzne   Vložené10.10.2018


Miestny spolok „ Slovenského červeného kríža Sekule" pozýva darcov krvi na odber krvi dňa 12.11.2018 , ktorý sa uskutoční v Skalici. Odchod : o 7,00 hod pred kostolom v Sekuliach a pri bývalom motoreste. V prípade záujmu prosíme všetkých záujemcov, aby sa prihlásili na tel. čísle 0907692563 u pani Heleny Zartl, z dôvodu objednania autobusu. Všetkým darcom aj novým záujemcom, vopred veľmi pekne ďakujeme.


Slovak Lines - nové cestovné poriadky

Kategória Rôzne   Vložené08.10.2018


POZOR ZMENA! Od 14. 10. 2018 platia nové cestovné poriadky pre REGIONÁLNU DOPRAVU. Cestovné poriadky sú v prílohe.


Party v 21. storočí

Kategória Rôzne   Vložené27.08.2018


Obec Sekule je súčasťou umeleckého projektu Party v 21. storočí: http://www.party21art.com/sk/kolekcie/#!painting=877, ktorý mal možnosť reprezentovať Slovensko doma aj v zahraničí, za najväčší úspech projektu sa považujú ZOH v JUŽNEJ KÓREI a turné po SEVERNEJ AMERIKE 2018, kde bola taktiež prezentovaná aj parta a kroj z Vášho regiónu na obraze: http://www.party21art.com/sk/exhibicie/

Celý článok


ZUŠ Sekule hľadá učiteľov

Kategória Rôzne   Vložené17.08.2018


Základná umelecká škola Sekule súrne hľadá učiteľa hry na klavír a gitaru na plný úväzok s nástupom od 03.09.2018.

Kontaktné údaje: Mgr. Elena Sedláková, t.č. 0915 081 053, mail: zus.sekule@gmail.com.


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Kategória Rôzne   Vložené15.06.2018


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Senici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
v územnom obvode okresu Senica
od 15.06.2018, 8:00 hod. do odvolania

Celý článok


Slovak Lines oznamuje

Kategória Rôzne   Vložené11.05.2018


Slovak Lines oznamuje, že od 12. 05. 2018 (sobota) do odvolania v smere do Bratislavy budú zrušené bez náhrady autobusové zastávky:
Bratislava, Lamač, Staré záhrady
Bratislava, Lamač, Vrančovičova
Bratislava Lamač, ŽST.


Pracovná pozícia

Kategória Rôzne   Vložené22.11.2017


Obec Sekule prijme do pracovného pomeru učiteľku do materskej školy. Bližšie informácie na obecnom úrade.


Kamerový systém

Kategória Rôzne   Vložené10.05.2017


Oznamujeme občanom, že od konca mesiaca apríl je naša obec monitorovaná kamerovým systémom. Na vybudovanie 1. etapy sme získali financie z Ministerstva vnútra SR za účelom posilnenia prevencie kriminality. Realizácia projektu vychádza z potreby skvalitniť komplexnú ochranu života, zdravia a majetku ľudí nachádzajúcich sa na území obce. Kamerový systém bude prispievať k naplneniu nasledovných cieľov: ,/p>

 • zníženie a prevencia kriminality v obci,
 • zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov obce,
 • zvýšenie možnosti preukázania páchateľov priestupkov a kriminálnych činov, ktoré budú v prípade potreby postúpené polícii 
 • občania budú o monitorovaných častiach upozornení značkami.

Smaltované tabule máme v tejto dobe vo výrobe. Ihneď po dodaní budú nainštalované.

Vzhľadom k tomu, že kamerami chceme pokryť najdôležitejšie priestory v obci, podali sme žiadosti i na vybudovanie 2. etapy kamerového systému.


Návrh dopravného značenia na Družstevnej ulici.

Kategória Rôzne   Vložené09.12.2016 [zmena: 13.12.2016]


Po pripomienkach upravený návrh dopravného značenia, ktorý bude zaslaný odsúhlasenie dopravnému inšpektorátu Senica.

Návrh vo formáte PDF


Realizácia projektu Oživujeme tradície-zo srdca utkané

Kategória Rôzne   Vložené03.10.2016


Nadácia VÚBPočas posledných prázdninových dní sa v Základnej umeleckej škole Sekule konal workshop, organizovaný občianskym združením ZUŠ Sekule - umenie pre radosť, ktorý bol podporený sumou 1300 eur od Nadácie VÚB.

Zmyslom projektu bolo prehĺbiť záujem detí u nás v obci o ľudové tradície a doležitosť ich zachovávania v dnešnom svete. Bol zameraný na tkáčske remeslo, ktoré bolo v minulosti bežne rozšírené. Cieľom bolo tiež prehlbovať záujem o históriu a pochopiť hodnotu ľudskej práce, porovnať aký rozdiel bol v tom, keď si v minulosti museli ľudia oblečenie, koberce a iné veci bežnej potreby sami utkať a v súčasnosti, kedy vačšina oblečenia vzniká masovo, v krajinách nám vzdialených. Projekt otvoril zaujímavé hodnotové otázky, nebezpečenstvo detskej práce, ekologické aspekty výroby oblečenia- znečisťovanie, plytvanie pitnou vodou...

Celý článok


ZUŠ získala Grant od Nadácie VÚB

Kategória Rôzne   Vložené12.04.2016


Nadácia VUBObčianske združenie ZUŠ Sekule-umenie pre radosť sa v novembri zúčastnilo výzvy na získanie grantu od Nadácie VÚB so svojím projektom Oživujeme tradície-zo srdca utkané. Projekt bol úspešný a získal od nadácie finančné prostriedky na realizáciu vo výške 1300 eur.

Celý článok


Oznam pre občanov nad 70 rokov

Kategória Rôzne   Vložené27.10.2015


Oznamujeme občanom nad 70 rokov a ktorí majú preukaz ZŤP , aby si prešli prevziať nákupné poukážky na obecný úrad. Občania ZŤP k prevzatiu poukážky si prinesú aj preukaz.


Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy

Kategória Rôzne   Vložené05.08.2015


Z listu:
"Povinnosťou spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. je zabezpečiť bezpečné, spoľahlivé a účinné prevádzkovanie distribučnej sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj. Výkonu uvedených činností bránia rôzne predmety slúžiace na reklamné, marketingové a propagačné účely, ktoré sú spravidla neoprávnene umiestnené na podperných bodoch elektrických vedení regionálnej distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Neoprávnene umiestnené predmety ").
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. si Vám týmto dovoľuje oznámiť, že pristúpi v katastrálnom území Vášho mesta/obce k realizácii demontáže neoprávnene umiestnených predmetov."
Celý list vo formáte PDF

Zverejnené zmluvy, objednávky, faktúry

Najnovšie dokumenty

 • Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
  pdf [363.75 KB] |
 • Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Sekuliach
  pdf [557.19 KB] |
 • Oznámenie o preberaní kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí
  pdf [179.67 KB] |
 • Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie
  pdf [277.58 KB] |
 • Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obce 10. novembra 2018
  pdf [296.61 KB] |

Projekty obce

Úradné hodiny

pondelok: 8,00 - 15,30
utorok: neúradný deň
streda: 8,00 - 12,00  13,00 - 18,00 
štvrtok: neúradný deň
piatok: 8,00 - 14,00

Obedová prestávka:
12.00 – 12.30,
streda 12.00 – 13.00

Kontakt:
tel.: +421 034 777 01 08
e-mail: obecnyurad@obecsekule.sk

Kultúrne akcie

Ilustračné foto

Pripravujeme ďalšie kultúrne akcie v tomto roku:

September

 • 03.09.2018 Slávnostné otvorenie školského roka
 • 08.09. - 09.09.2018 Sekulské hody
 • 22.09. - 23.09.2018 Sekulské remeselnícke dvory

Október

 • 17.10.2018 Mesiac úcty k starším, spojené s vystúpením ženských folklórnych súborov z Bulhar a Březí z Moravy, Kuklovjané a Sekulanky

November

 • -

December

 • 06.12.2018 Mikulášske stretnutie

Podujatia

Október – mesiac úcty k starším

Pozývame všetkých seniorov a zdravotne postihnutých spoluobčanov na spoločné stretnutie z príležitosti októbra - Mesiaca úcty k starším. Stretnutie sa uskutoční v stredu 17.10.2018 o 14.30 hod. v kultúrnom dome. V programe vystúpia ženské folklórne súbory z Bulhar a Březí z Moravy, Kuklovjané a Sekulanky.

Na stretnutí dostanú občania nad 70 rokov poukážku na voľný nákup. Nebude chýbať ani občerstvenie.

Tešíme sa na spoločné stretnutie. Občanom nad 85 rokov doručíme navyše i tento rok darčekový balíček.

Získali sme Pečať
Rozvoja obcí a miest

Naša obec Sekule na základe analýzy hospodárenia z 2927 obcí a miest SR bola vyhodnotená ako „Obec s predpokladom stabilného rozvoja" a získali sme „Pečať Rozvoja obcí a miest", ktorá má tieto výhody:

 • potvrdzuje výnimočnú pozíciu na trhu, deklarujeme svoju dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu,
 • je to silný marketingový a prestížny nástroj pri komunikácii s obchodnými partnermi, investormi, zákazníkmi, konkurenciou a širokou verejnosťou,
 • pečať Rozvoj obcí a miest je zverejnená v systéme, ktorý využívajú banky, finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov, miest a obcí,
 • podniky, ktoré hľadajú svojich dodávateľov vidia, že sa môžu na podnik s pečaťou Rozvoja obcí a miest spoľahnúť a nemusia mať strach, že spoluprácou pôjdu do rizika.

Ďalšou výhodou je, že tento hodnotiaci systém využíva štátna správa, finančné inštitúcie, a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov o poskytnutie eurofondov.

Pavla Maxianová, starostka

 Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Osvedčenie za rok 2017 môžete vidieť TU

 Pečať Rozvoja obcí 2016

Osvedčenie za rok 2016 môžete vidieť TU

Pečať rozvoja obce

Osvedčenie za rok 2015 môžete vidieť TU

Nové vo fotogalérii

Odkaz pre starostku


Virtuálne prehliadky obcí mikroregiónu Šaštínsko

Logo Revia - Malokarpatská komunitná nadácia

Logo - Majetkový Holding, a.s.