Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Začatie správneho konania - výrub drevín

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ: EQUISTORE & STONESTORE, s.r.o.
Druh a počet drevín: topoľ 30 ks

Pozemky v k.ú. Sekule: „C" 5024/33

Dátum doručenia žiadosti: 18.03.2019

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní: 25.03.2019

Začatie správneho konania - výrub drevín na stiahnutie


Posledná úprava: 19.03.2019

Späť na stránku s aktualitami