Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná, a. s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, ... na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy...

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30. 11. 2019. V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a. s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle zákona o energetike.

Celá výzva vo formáte PDF


Posledná úprava: 13.12.2018

Späť na stránku s aktualitami