Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Informácia k prevádzke kanalizácie

Dňa 24.01.2017 sa uskutočnilo spoločné stretnutie zastupiteľstva obce Moravský Svätý Ján a Sekule k prevádzke a k vzájomným vzťahom k tlakovej kanalizácii vybudovanej v aglomerácii Moravský Svätý Ján a Sekule.

Do r. 2020 je vlastníkom tlakovej kanalizácie (novej) i prevádzkovateľom obec Moravský Svätý Ján. S nimi podpisujete zmluvu, zmluvu o výpožičke a platíte stočné.

Pri výskyte poruchy na zariadení (šachta, čerpadlo ...) postupujete nasledovne:

  • poruchu nahlásite na obecnom úrade Sekule, ktorý ju nahlási p. Kovárovi - technikovi, pre prevádzku našej obce Sekule, aby ste nemuseli chodiť až do Moravského Svätého Jána,
  • v čo najkratšom čase sa Vám technik ozve a vykoná opravu,
  • pri poruche, ktorú ste si spôsobili svojím nezodpovedným prístupom (namotanie predmetov na čerpadlo a tým jeho znefunkčnenie) hradíte si opravu vy!
  • pri poruche, ktorá nie je spôsobená Vaším pričinením faktúru za opravu a materiál predkladá technik vlastníkovi - to znamená obci Moravský Svätý Ján,

Postup pripojenia na verejnú kanalizáciu!

  • občan požiada obec Moravský Svätý Ján o pripojenie na kanalizáciu,
  • obec Sekule o povolenie výkopových prác.

Posledná úprava: 09.10.2019

Späť na stránku s aktualitami