Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Metodický pokyn ku kanalizácii

Metodický pokyn projektanta pre Osadzovanie stĺpikov pre ovládacie skrinky.

Pri realizácii na stavbe kanalizácie sa vyskytla potreba riešiť vo viacerých prípadoch osadzovanie stĺpikov pre ovládacie skrinky, ktoré si zabezpečuje majiteľ nehnuteľnosti a preto je potrebné riešiť túto vzniknutú situáciu.

  • majiteľ nehnuteľnosti v prípade potreby osadenia stĺpika pre ovládaciu skrinku tieto práce musí zabezpečiť do 10 dní od osadenia čerpacej šachty s chráničkou pre el. káble.
  • chránička pre el. káble musí byť dostatočnej dĺžky až po ovládaciu skrinku tj. min 1,0 m nad terén v mieste kde bude osadný stĺpik pre ovládaciu skrinku.
  • stĺpik pre ovládaciu skrinku musí byť zabetónovaný betónovom bloku 0,5 x 0,2 x 0,2 m
  • stĺpik pre ovládaciu skrinku osadiť tak, aby miesto kde bude namontovaná ovládacia skrinka bolo min. 1,0 m nad terénom
  • ovládacia skrinka sa namontuje na oceľovú platňu v ktorej budú 4 otvory na osadenie skrinky: šírky 210 mm výšky 130 mm
  • všetky tieto podmienky je potrebné dodržať pre plynulú výstavbu tlakovej kanalizácie
  • informácie ohľadom ovládacích skriniek poskytnú aj pracovníci zabezpečujúci vystrojenie čerpacích šachiet p. Lešták Milan 0905976038 a p. Michalčík Ľubomír 0918952030

Banská Bystrica 30.04.2013
Vypracoval:. Ing. Hronec Marian


Posledná úprava: 28.07.2020

Späť na stránku s aktualitami

Všetky správy