Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Začatie správneho konania - výrub drevín

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

 

Žiadateľ:         Peter Valášek, Sekule č. 525, 908 80  Sekule

 

Druh a počet drevín:  lipa veľkolistá 1 ks

 

Pozemok:   „C“ 315

 

Dátum doručenia žiadosti: 14.10.2020

 

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  04.11.2020

 


Posledná úprava: 21.10.2020

Späť na stránku s aktualitami