Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA ZUŠ pre školský rok 2020/2021

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 28.4.2020 sa prihlášky na štúdium v hudobnom a výtvarnom odbore posielajú do 30. júna 2020.

!!!!!LEN PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM - skupinová forma!!!!
ČIŽE NOVÍ ŽIACI

Výtvarný odbor - škôlkári od 5 rokov z MŠ Moravský Svätý Ján a MŠ Sekule

Hudobný odbor - 1., 2. ročník v ZŠ

Do individuálnej formy hudobného odboru a staršie ročníky základného štúdia/úplne noví/,žiaľ z kapacitných dôvodov neprijímame.

1. elektronicky - vyplnenú prihlášku poslať na mail zus.sekule@gmail.com

2. poštou na adresu školy : ZUŠ Sekule,4.apríla 119,908 80 Sekule

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020. Konkrétny termín prijímacích skúšok určí zriaďovateľ do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách, najneskôr však do 15. augusta 2020. Termín bude uverejnený na stránke obce Sekule,stránke základnej umeleckej školy a verejne dostupnom mieste.

V prípade pokračujúcich žiakov stále platí vypísanie zápisného lístka/príp.záväzné prihlásenie u riaditeľky školy do 31.mája 2020.

V prípade akýchkoľvek nejasností,či otázok kontaktujte 0915 081 053, zus.sekule@gmail.com

Mgr. Elena Sedláková - riaditeľka ZUŠ Sekule

Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole na stiahnutie


Posledná úprava: 04.05.2020

Späť na stránku s aktualitami