Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ

Obec Sekule v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2013 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ riaditeľky Materská škola č. 119, 908 80 Sekule s termínom nástupu 01. 07. 2019.
Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.


Posledná úprava: 04.04.2019

Späť na stránku s aktualitami