Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Obchodná verejná súťaž

OBEC SEKULE vyhlasuje v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy
na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.


Posledná úprava: 08.10.2018

Späť na stránku s aktualitami