Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Rekonštrukčné práce v obci počas leta

Mesiace júl a august sú pravým dovolenkovým obdobím tzv. „uhorkovou" sezónou. No i napriek tomu v obci prebiehajú rekonštrukčné práce ako napr. rozšírenie zelene v centre obce pracovníkmi Rodosu Sekule, obnovu ohrady okolo kostola (ktorá si bude neskôr vyžadovať i brigádnicku prácu od občanov pri natieraní). V tomto týždni sme začali i s rekonštrukciou chodníkov a to v areáli školy (ktorý bude slúžiť i ako bežecká dráha, nakoľko ZŠ nemá vlastné školské ihrisko) a bude pokračovať hlavnou ulicou po rod. dom Vrábelových a budeme rekonštruovať i Cintorínsku ulicu. Preto prosíme občanov, aby boli ústretoví hlavne pri parkovaní autami a podobne. V prípade vzniknutých problémov sa spojte so starostkou obce.

Rekonštrukcia plota

Ďalšou úlohou, ktorú ideme splniť je nové oplotenie cintorína, nakoľko toto je podvlhčené, nemá základy a ako vidieť, omietky nepomáhajú. Preto sme dali vypracovať nový projekt, ktorý oplotenie rieši i po estetickej stránke (viď foto). Nepredstavujeme si po porade so stavebnými odborníkmi a architektmi betónové oplotenie typu oplotenia záhrad za rodinnými domami, ale vkusné oplotenie, ktoré bude slúžiť zase mnohé a mnohé desaťročia.

Rekonštrukcie v obciDôležitou úlohou, ktorá nás ešte čaká, je dokončenie kamerového systému 2. etapou. Prvá etapa je ukončená a môžeme povedať, že pri niekoľkých prípadoch nám už v obci kamery pomohli a preto ideme kamerový systém rozšíriť v určitých lokalitách včítane celého cintorína, aby neprišlo zase k poškodzovaniu pietnych miest ako pred 2. týždňami.

A pre informovanosť, máme podané 2 projekty na získanie financií na modernizáciu učební a vyučovacieho procesu ZŠ a podali sme aj projekt na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na poskytnutie financií na rekonštrukciu rodinného domu, v ktorom by malo byť zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov).

Samozrejme, že budeme pokračovať i naďalej pri prácach, ktoré sú už samozrejmosťou pre Vás i nás všetkých.

Pavla Maxianová, starostka obce


Posledná úprava: 26.07.2018

Späť na stránku s aktualitami