Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Zverejnené zmluvy, objednávky, faktúry

Najnovšie dokumenty

 • VZN 4/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sekule
  pdf [137.79 KB]
 • VZN 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
  pdf [194.2 KB]
 • VZN 6/2017 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy, školského klubu a školskej jedálne na území obce Sekule v roku 2018
  pdf [141.49 KB]
 • VZN 7/2017 o ostatných poplatkoch za úkony vykonané na Obecnom úrade v Sekuliach
  pdf [143.57 KB]
 • Dodatok č. 1 k VZN 5/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Sekule
  pdf [133.94 KB]

Projekty obce

Aktuality

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

  Rôzne


Výročná členská schôdza MOSRZ Sekule - Moravský Svätý Ján

Kategória Rôzne   Vložené21.03.2018


Výbor MOSRZ Sekule - Moravský Svätý Ján, oznamuje svojím členom, že dňa 25.3.2018 t.j. v nedeľu o 9,30 hod. v kultúrnom dome Moravskom Svätom Jáne sa uskutoční výročná členská schôdza.

Účasť všetkých členov na výročnej schôdzi je nutná.


Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Kategória Rôzne   Vložené19.03.2018Naša Základná škola môže hlasovaním získať 1000 €.

Kategória Rôzne   Vložené12.03.2018


Hlasujte v projekte Raiffeisen banky Gesto pre mesto.
Hlasovať môže každá osoba staršia ako 18 rokov prostredníctvom online formulára na stránke www.gestopremesto.sk. Každá osoba môže v danom kvartáli hlasovať iba raz. Projekty, ktoré získali najvyšší počet hlasov, zverejníme nasledujúci pracovný deň po skončení hlasovania. Hlasovať môžete do 31.3. 2018.

Radi by sme ponatierali staré drevené kvetináče, zakúpili čerstvú zeminu, mladé rastliny, črepníky a jednoduché pracovné náradie na údržbu.

Rastliny zútulnia interiér školy, zmiernia stres a znížia prašnosť prostredia. Starostlivosť o interiérové rastliny poslúži na rozvíjanie zručností žiakov na hodinách prírodovedy, biológie, pracovného vyučovania a techniky.


Oznam Daňového úradu Trnava

Kategória Rôzne   Vložené01.03.2018


ÚradDaňový úrad Trnava ponúka občanom možnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 okrem svojich stálych organizačných zložiek (najbližšie pobočky Senica a Skalica) aj na dočasnom kontaktnom mieste zriadenom za týmto účelom v priestoroch Mestskej knižnice a centra voľného času Šaštín-Stráže, na adrese Hviezdoslavova 4, Šaštín-Stráže (oproti budove bývalej Trikoty). Zamestnanci Daňového úradu Trnava budú preberať daňové priznania na uvedenom mieste v posledný deň zákonnej lehoty na ich podanie, teda v utorok dňa 03.04.2018 v čase od 09:00 h do 16:00 h.

Oznam Daňového úradu vo formáte PDF


Pracovná pozícia

Kategória Rôzne   Vložené22.11.2017


Obec Sekule prijme do pracovného pomeru učiteľku do materskej školy. Bližšie informácie na obecnom úrade.


MO SRZ Sekule Moravský Svätý Ján oznamuje

Kategória Rôzne   Vložené22.11.2017


MO SRZ Sekule Moravský Svätý Ján oznamuje svojím členom že v sobotu 18.11. 2017 prebehlo v poobedných hodinách plánované zarybnenie Kaprom Rybničným na štrkovisku Lúčky a Oširíd.
Zároveň by sme chceli upozorniť všetkých členov, že ZÁKAZ LOVU KAPRA na štrkoviskách, platí od 18.11. 2017 do 16.12. 2017. Lov Kapra bude povolený od 17.12.2017.


MUDr. Boris Chynoranský oznamuje

Kategória Rôzne   Vložené21.11.2017


MUDr. Boris Chynoranský oznamuje, že z dôvodu rekonštrukčných prác priestorov detskej ambulancie v Moravskom Svätom Ján sa od 27.11.2017 až do odvolania bude ordinovať len na detskej ambulancii v Kútoch a Brodskom pre všetkých pacientov podľa nasledujúcich ordinačných hodím:

Pondelok:
7.00-15.00 ordinácia Kúty
Utorok:
7.00-9.45 ordinácia Brodské
10.00-14.00 ordinácia Kúty
Streda:
7.00-11.00. ordinácia Kúty
11.00-15.00 poradňa Kúty
Štvrtok:
7.00-9.00 ordinácia Brodské
9.00-9.45 poradňa Brodské
10.00-14.00 ordinácia Kúty
Piatok:
7.00-12.00 ordinácia Kúty


Kamerový systém

Kategória Rôzne   Vložené10.05.2017


Oznamujeme občanom, že od konca mesiaca apríl je naša obec monitorovaná kamerovým systémom. Na vybudovanie 1. etapy sme získali financie z Ministerstva vnútra SR za účelom posilnenia prevencie kriminality. Realizácia projektu vychádza z potreby skvalitniť komplexnú ochranu života, zdravia a majetku ľudí nachádzajúcich sa na území obce. Kamerový systém bude prispievať k naplneniu nasledovných cieľov: ,/p>

 • zníženie a prevencia kriminality v obci,
 • zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov obce,
 • zvýšenie možnosti preukázania páchateľov priestupkov a kriminálnych činov, ktoré budú v prípade potreby postúpené polícii 
 • občania budú o monitorovaných častiach upozornení značkami.

Smaltované tabule máme v tejto dobe vo výrobe. Ihneď po dodaní budú nainštalované.

Vzhľadom k tomu, že kamerami chceme pokryť najdôležitejšie priestory v obci, podali sme žiadosti i na vybudovanie 2. etapy kamerového systému.


Návrh dopravného značenia na Družstevnej ulici.

Kategória Rôzne   Vložené09.12.2016 [zmena: 13.12.2016]


Po pripomienkach upravený návrh dopravného značenia, ktorý bude zaslaný odsúhlasenie dopravnému inšpektorátu Senica.

Návrh vo formáte PDF


Realizácia projektu Oživujeme tradície-zo srdca utkané

Kategória Rôzne   Vložené03.10.2016


Nadácia VÚBPočas posledných prázdninových dní sa v Základnej umeleckej škole Sekule konal workshop, organizovaný občianskym združením ZUŠ Sekule - umenie pre radosť, ktorý bol podporený sumou 1300 eur od Nadácie VÚB.

Zmyslom projektu bolo prehĺbiť záujem detí u nás v obci o ľudové tradície a doležitosť ich zachovávania v dnešnom svete. Bol zameraný na tkáčske remeslo, ktoré bolo v minulosti bežne rozšírené. Cieľom bolo tiež prehlbovať záujem o históriu a pochopiť hodnotu ľudskej práce, porovnať aký rozdiel bol v tom, keď si v minulosti museli ľudia oblečenie, koberce a iné veci bežnej potreby sami utkať a v súčasnosti, kedy vačšina oblečenia vzniká masovo, v krajinách nám vzdialených. Projekt otvoril zaujímavé hodnotové otázky, nebezpečenstvo detskej práce, ekologické aspekty výroby oblečenia- znečisťovanie, plytvanie pitnou vodou...

Celý článok


ZUŠ získala Grant od Nadácie VÚB

Kategória Rôzne   Vložené12.04.2016


Nadácia VUBObčianske združenie ZUŠ Sekule-umenie pre radosť sa v novembri zúčastnilo výzvy na získanie grantu od Nadácie VÚB so svojím projektom Oživujeme tradície-zo srdca utkané. Projekt bol úspešný a získal od nadácie finančné prostriedky na realizáciu vo výške 1300 eur.

Celý článok


Oznam pre občanov nad 70 rokov

Kategória Rôzne   Vložené27.10.2015


Oznamujeme občanom nad 70 rokov a ktorí majú preukaz ZŤP , aby si prešli prevziať nákupné poukážky na obecný úrad. Občania ZŤP k prevzatiu poukážky si prinesú aj preukaz.


Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy

Kategória Rôzne   Vložené05.08.2015


Z listu:
"Povinnosťou spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. je zabezpečiť bezpečné, spoľahlivé a účinné prevádzkovanie distribučnej sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj. Výkonu uvedených činností bránia rôzne predmety slúžiace na reklamné, marketingové a propagačné účely, ktoré sú spravidla neoprávnene umiestnené na podperných bodoch elektrických vedení regionálnej distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Neoprávnene umiestnené predmety ").
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. si Vám týmto dovoľuje oznámiť, že pristúpi v katastrálnom území Vášho mesta/obce k realizácii demontáže neoprávnene umiestnených predmetov."
Celý list vo formáte PDF

Úradné hodiny

pondelok: 8,00 - 15,30
utorok: neúradný deň
streda: 8,00 - 12,00  13,00 - 18,00 
štvrtok: neúradný deň
piatok: 8,00 - 14,00

Obedová prestávka:
12.00 – 12.30,
streda 12.00 – 13.00

Kontakt:
tel.: +421 034 777 01 08
e-mail: obecnyurad@obecsekule.sk

Podujatia

19. ročník Sekulského jarmoku remeselníkov

Sekulský jarmok remeselníkov

Pozývame Vás na 19. ročník Sekulského jarmoku remeselníkov, ktorý sa uskutoční
dňa 9. júna 2018
v obci Sekule.

Program: bude uverejnený na web stránke obce www.obecsekule.sk

Podmienky účasti:

 • zaslanie vyplnenej návratky / v prílohe /
 • remeselníci sú oslobodení od dane z verejného priestranstva a ostatných poplatkov.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Priložiť fotokópiu živnostenský list pridelenie pokladničného kódu.

19.03.2018

Získali sme Pečať
Rozvoja obcí a miest

Naša obec Sekule na základe analýzy hospodárenia z 2927 obcí a miest SR bola vyhodnotená ako „Obec s predpokladom stabilného rozvoja" a získali sme „Pečať Rozvoja obcí a miest", ktorá má tieto výhody:

 • potvrdzuje výnimočnú pozíciu na trhu, deklarujeme svoju dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu,
 • je to silný marketingový a prestížny nástroj pri komunikácii s obchodnými partnermi, investormi, zákazníkmi, konkurenciou a širokou verejnosťou,
 • pečať Rozvoj obcí a miest je zverejnená v systéme, ktorý využívajú banky, finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov, miest a obcí,
 • podniky, ktoré hľadajú svojich dodávateľov vidia, že sa môžu na podnik s pečaťou Rozvoja obcí a miest spoľahnúť a nemusia mať strach, že spoluprácou pôjdu do rizika.

Ďalšou výhodou je, že tento hodnotiaci systém využíva štátna správa, finančné inštitúcie, a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov o poskytnutie eurofondov.

Pavla Maxianová, starostka

 Pečať Rozvoja obcí 2016

Osvedčenie za rok 2016 môžete vidieť TU

Pečať rozvoja obce

Osvedčenie za rok 2015 môžete vidieť TU

Nové vo fotogalérii

Odkaz pre starostku


Virtuálne prehliadky obcí mikroregiónu Šaštínsko

Logo Revia - Malokarpatská komunitná nadácia

Logo - Majetkový Holding, a.s.