Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Zverejnené zmluvy, objednávky, faktúry

Najnovšie dokumenty

Projekty obce

Aktuality

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

  Rôzne


Maškarný ples

Kategória Rôzne   Vložené21.01.2019


Materská škola Sekule pozýva všetky deti a rodičov na tradičný maškarný ples, ktorý sa bude konať dňa 2. 2. 2019 v KD Sekule o 14.30 hod.. Zároveň prosíme rodičov, ktorí majú možnosť prispieť do tomboly, aby ju priniesli do MŠ Sekule do 28. 1. 2019.

Na zábavné popoludnie s Vami sa tešia všetky pani učiteľky.


Informácia o voľných pracovných miestach na ÚPSVR Malacky

Kategória Rôzne   Vložené14.01.2019


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky hľadá vhodných uchádzačov na obsadenie voľných miest na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a na referáte poradenskopsychologických služieb.

Celý článok


Oznam

Kategória Rôzne   Vložené02.01.2019


Obecný úrad Sekule ponúka svojim občanom možnosť odberu aktuálnych hlásení obecného rozhlasu, ktoré budú zverejňované i na oficiálnej stránke obce i formou zasielania správ prostredníctvom emailu.
Všetci občania, ktorí majú o takúto službu záujem môžu nahlásiť svoju emailovú adresu na: obecnyrozhlas@obecsekule.sk.
Uvedená služba by bola podľa záujmu občanov spustená od 15.01.2019


Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Kategória Rôzne   Vložené13.12.2018


Západoslovenská distribučná, a. s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, ... na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy...

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30. 11. 2019. V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a. s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle zákona o energetike.

Celá výzva vo formáte PDF


Upozornenie občanov

Kategória Rôzne   Vložené13.11.2018


Vážení spoluobčania!

Opäť vás všetkých upozorňujeme, ale hlavne seniorov, aby nepustili do dvorov a rodinných domov cudzie osoby, ktoré sa vydávajú za pracovníkov ZSE, SPP a podobne.

Ani jedna inštitúcia nevracia preplatky hotovostne, ale peniaze sa zasielajú na účty. V prípade podozrenia si zavolajte na obecný úrad alebo na políciu.


Slovak Lines - nové cestovné poriadky

Kategória Rôzne   Vložené08.10.2018


POZOR ZMENA! Od 14. 10. 2018 platia nové cestovné poriadky pre REGIONÁLNU DOPRAVU. Cestovné poriadky sú v prílohe.

Úradné hodiny

pondelok: 8,00 - 15,30
utorok: 8,00 - 15,00
streda: 8,00 - 18,00 
štvrtok: 8,00 - 15,00
piatok: 8,00 - 14,00

Obedová prestávka:
12.00 – 12.30

Kontakt:
tel.: +421 034 777 01 08
e-mail: obecnyurad@obecsekule.sk

Podujatia

Získali sme Pečať
Rozvoja obcí a miest

Naša obec Sekule na základe analýzy hospodárenia z 2927 obcí a miest SR bola vyhodnotená ako „Obec s predpokladom stabilného rozvoja" a získali sme „Pečať Rozvoja obcí a miest", ktorá má tieto výhody:

  • potvrdzuje výnimočnú pozíciu na trhu, deklarujeme svoju dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu,
  • je to silný marketingový a prestížny nástroj pri komunikácii s obchodnými partnermi, investormi, zákazníkmi, konkurenciou a širokou verejnosťou,
  • pečať Rozvoj obcí a miest je zverejnená v systéme, ktorý využívajú banky, finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov, miest a obcí,
  • podniky, ktoré hľadajú svojich dodávateľov vidia, že sa môžu na podnik s pečaťou Rozvoja obcí a miest spoľahnúť a nemusia mať strach, že spoluprácou pôjdu do rizika.

Ďalšou výhodou je, že tento hodnotiaci systém využíva štátna správa, finančné inštitúcie, a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov o poskytnutie eurofondov.

Pavla Maxianová, starostka

 Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Osvedčenie za rok 2017 môžete vidieť TU

 Pečať Rozvoja obcí 2016

Osvedčenie za rok 2016 môžete vidieť TU

Pečať rozvoja obce

Osvedčenie za rok 2015 môžete vidieť TU

Nové vo fotogalérii

Odkaz pre starostu


Virtuálne prehliadky obcí mikroregiónu Šaštínsko

Logo Revia - Malokarpatská komunitná nadácia

Logo - Majetkový Holding, a.s.