Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Zverejnené zmluvy, objednávky, faktúry

sekule.cintoriny.sk

Najnovšie dokumenty

 • Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 23. 09. 2020
  pdf [204.05 KB] |
 • Dodatok č. 1 k VZN 1/2016 o zbere, preprave ...
  pdf [149.98 KB] |
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 24. 06. 2020
  pdf [120.84 KB] |
 • Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje / Poučenie
  pdf [5.29 MB] | pdf [257.73 KB]
 • Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
  pdf [128.02 KB] |

Projekty obce

Aktuality

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

  Rôzne


Povinnosť registrovať chov ošípaných

Kategória Rôzne   Vložené13.10.2020


Na základe žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senica

upozorňujeme občanov na povinnosť registrácie chovu ošípaných.

Občanov, ktorí nemajú chovy zaregistrované vyzývame na vykonanie registrácie chovu

v termíne do 23.10.2020. Do tohto termínu nebudú udeľované sankcie.

Po uvedenom termíne bude vykonaná úradná kontrola splnenia povinnosti registrácie

v obciach na celom území Slovenska. Po nesplnení povinnosti RVPS Senica pristúpi

k udeľovaniu sankcií, prípadne k utrácaniu zvierat.

Viac informácií a tlačivo žiadosti o registráciu sú uvedené na webovej stránke obce Sekule.

Tlačivá na registráciu je možné vyzdvihnúť aj na  obecnom úrade počas úradných hodín.

 

Bližšie informácie TU


Obmedzenie prevádzky školského klubu

Kategória Rôzne


Vážení rodičia,

riaditeľstvo Základnej školy Sekule, po prerokovaní so zriaďovateľom Obcou Sekule oznamuje, že od 13. októbra 2020 bude prevádzka školského klubu vzhľadom na nariadenie Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR z 11.10.2020 obmedzená, nakoľko školské kluby detí môžu byť prevádzkované len za predpokladu, že nedochádza k premiešavaniu detí medzi jednotlivými triedami.

Od utorka, až do odvolania, sa ruší prevádzka ranného školského klubu. Pozastavuje sa aj prevádzka pre deti 3. a 4. ročníka. To znamená, že za sprísnených opatrení, ako je dezinfekcia a nosenie rúšok, bude školský klub k dispozícii len pre deti 1. a 2. ročníka. V prípade akýchkoľvek zmien budete informovaní prostredníctvom webovej stránky školy a miestneho rozhlasu.

Ďakujeme za porozumenie.


Obec prijme do prac. pomeru opatrovateľku a robotníka

Kategória Rôzne


Obec Sekule prijme do pracovného pomeru opatrovateľku a prevádzkového pracovníka-robotníka.

Podmienkou pre prijatie opatrovateľky je  zdravotnícke vzdelanie alebo  

absolvovanie opatrovateľského kurzu.

Podmienkou pre prijatie robotníka je vodičský preukaz skupiny T.

Bližšie informácie poskytneme osobne na obecnou úrade.


Elektrická nabíjacia stanica pre elektromobily

Kategória Rôzne


 

Obec Sekule vybudovala nástennú - verejne prístupnú nabíjaciu stanicu 24h denne, umiestnenú na obecnom pozemku pred kultúrnym domom Sekule. Typ stanice: AC Stojanová nabíjacia stanica

Elektrická nabíjacia stanica pre elektromobily


Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstava vzniku požiarov

Kategória Rôzne


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Senica dňom 02.09. 2020.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru TU


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Kategória Rôzne   Vložené10.08.2020


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov TU


Zvoz bielej techniky, batérií a iného odpadu obnovený

Kategória Rôzne   Vložené03.06.2020


Obecný úrad Sekule oznamuje, že s účinnosťou od 15.júna 2020 obnovuje zvoz bielej techniky a batérií z domácností.

Uvedený zvoz sa rozširuje o zber kovového šrotu. Záujem o odvoz uvedeného odpadu je potrebné nahlásiť na OÚ.

Harmonogram zvozu bude podľa dátumov, uvedených v obecnom kalendári na rok 2020.

Dátum vývozu bude oznámený aj prostredníctvom miestneho rozhlasu.


Cestovný poriadok platný od 10.5.2020

Kategória Rôzne   Vložené06.05.2020


Na základe rozhodnutia TTSK oznamujeme občanom, že s platnosťou od 10.05.2020 (nedeľa) bude verejná pravidelná autobusová doprava prevádzkovaná v prázdninovom režime.
Prechod prímestskej autobusovej dopravy do režimu „pracovný deň, školské prázdniny" je zavádzaný v súvislosti s predpokladaným postupným uvoľňovaním opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu COVID - 19 na celoštátnej úrovni od 06.05.2020 (2. fáza Plánu uvoľňovania opatrení).

Naďalej platí podmienka pre cestujúcu verejnosť a to, že cestujúci v hromadnej doprave musia mať prekrytie tváre, resp. ochranu dýchacích ciest. Taktiež je vhodné:

 • maximálne uprednostniť bezhotovostné platby, čím bude minimalizovaný kontakt pri hotovostnej platbe,
 • maximálne využívať možnosti e-shopu na nabíjanie čipovej dopravnej karty,
 • je dostupný kredit, ktorý nie je možné požiť ihneď a je nutné počkať 24 hod. a dopravná karta sa aktivuje prvým priložením k palubnému počítaču v autobuse.

Čiastkové zmeny CP

Kategória Rôzne   Vložené16.04.2020


Od 19.04.2020 (nedeľa) dochádza k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov. V zmysle platných opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 spoje prímestskej autobusovej dopravy aj naďalej premávajú ako v sobotu. Okrem týchto spojov nad rámec sobotného režimu sú doplnené aj ďalšie spoje vybraných liniek. Prehľad doplnených spojov je uvedený v prílohe. Spolu s prehľadom v prílohe je aj cestovný poriadok linky, ktorá prechádza našou obcou.


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Kategória Rôzne   Vložené07.04.2020


Okresné riaditeľstvo  Hasičského a záchranného zboru v Senici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 7. 4. 2020, 12.00 hod. do odvolania.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.


Oznam

Kategória Rôzne   Vložené01.04.2020


Oznamujeme občanom, že služba vývoz konárov, drevného odpadu, železa a bielej techniky sa do odvolania nebude poskytovať z dôvodu mimoriadnej situácie. Občania si tieto komodity môžu sami doviesť na zberný dvor, ktorý je otvorený v pondelok až piatok od 14.oo do 15.oo hod. a v sobotu od 09.oo hod. do 14.oo hod.


Seniori, sme tu pre Vás

Kategória Rôzne   Vložené31.03.2020


Odporúčania pre seniorov, ako sa nestať obeťou podvodníkov. Odporúčania si môžete pozrieť TU alebo na samostatnej webstránke venovanej tejto problematike www.prevenciakriminality.sk.


Oznam cestujúcim prímestskej dopravy

Kategória Rôzne   Vložené18.03.2020


Z rozhodnutia TTSK premáva prímestská doprava od 18.3.2020 do odvolania v prac. dni v medzisviatkovom režime, t.j. ako v posilnenú SOBOTU. Okrem bežných sobotných spojov premávajú naviac aj ďalšie spoje. Úplnú informáciu nájdete TU v PDF dokumente.


Oznam Slovak Lines

Kategória Rôzne   Vložené16.03.2020 [zmena: 18.03.2020]


Od 17. 03. 2020 (utorok) do odvolania budú spoje na všetkých prímestských linkách Slovak Lines, a.s. premávať podľa cestovných poriadkov platných pre sobotu.


Zmeny cestovných poriadkov od 15.12.2019

Kategória Rôzne   Vložené06.12.2019Seniori, hľadáte radu?

Kategória Rôzne   Vložené23.08.2019


Národný projekt MV SR "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete".

Plagát seniori

Celý článok

Obecný rozhlas

Úradné hodiny

pondelok: 8,00 - 15,30
utorok: 8,00 - 15,00
streda: 8,00 - 18,00 
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 8,00 - 14,00

Obedová prestávka:
12.00 – 12.30

Kontakt:
tel.: +421 034 777 02 11
e-mail: obecnyurad@obecsekule.sk

Podujatia

Získali sme Pečať
Rozvoja obcí a miest

Naša obec Sekule na základe analýzy hospodárenia z 2927 obcí a miest SR bola vyhodnotená ako „Obec s predpokladom stabilného rozvoja" a získali sme „Pečať Rozvoja obcí a miest", ktorá má tieto výhody:

 • potvrdzuje výnimočnú pozíciu na trhu, deklarujeme svoju dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu,
 • je to silný marketingový a prestížny nástroj pri komunikácii s obchodnými partnermi, investormi, zákazníkmi, konkurenciou a širokou verejnosťou,
 • pečať Rozvoj obcí a miest je zverejnená v systéme, ktorý využívajú banky, finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov, miest a obcí,
 • podniky, ktoré hľadajú svojich dodávateľov vidia, že sa môžu na podnik s pečaťou Rozvoja obcí a miest spoľahnúť a nemusia mať strach, že spoluprácou pôjdu do rizika.

Ďalšou výhodou je, že tento hodnotiaci systém využíva štátna správa, finančné inštitúcie, a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov o poskytnutie eurofondov.

Pavla Maxianová, starostka

 Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Osvedčenie za rok 2017 môžete vidieť TU

 Pečať Rozvoja obcí 2016

Osvedčenie za rok 2016 môžete vidieť TU

Pečať rozvoja obce

Osvedčenie za rok 2015 môžete vidieť TU

Nové vo fotogalérii

Odkaz pre starostu


Virtuálne prehliadky obcí mikroregiónu Šaštínsko

Logo Revia - Malokarpatská komunitná nadácia

Logo - Majetkový Holding, a.s.