Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Zverejnené zmluvy, objednávky, faktúry

Najnovšie dokumenty

 • VZN 2/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
  pdf [102.01 KB] |
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 26. 06. 2019
  pdf [8.05 MB] |
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 24. 04. 2019
  pdf [3 MB] |
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 27. 03. 2019
  pdf [6.92 MB] |
 • Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25.05.2019 je obecnyurad@obecsekule.sk

Projekty obce

Aktuality

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

  Rôzne


Upozornenie pre záhradkárov

Kategória Rôzne   Vložené15.07.2019


OV SZZ Malacky-Pomoravie upozorňuje záhradkárov na ošetrenie skorých odrôd broskýň po zbere plodov a neskorých odrôd broskýň proti vyliahnutým húseniciam 2. generácie obalovača broskyňového, ktorý okrem červivosti plodov napáda aj mladé letorasty broskýň a to v čase od 13. -17. júla povolenými prípravkami :
Karate Zeon alebo Decis Protech ktoré sú kontaktné a čakacia doba je pomerne dlhá až 28 dní.

Liahnutie húseníc početne významnej letovej vlny 2. generácie obalovača slivkového sa predpokladá v čase od 15.-19. júla a ošetrenie možno vykonať jedným z nasledovných povolených prípravkov:
Decis Protech, ktorý je kontaktný a čakacia doba je 28 dní, alebo
Mospilan 20 SP, ktorý je systémový a čakacia doba je 14 dní.

Zároveň upozorňujeme na nebezpečenstvo napadnutia plesňami a to hlavne viniča, zemiakov a volne pestovaných rajčiakov, ako i uhoriek.

15.7. 2019
Vypracoval : Ing. Alojz Kunštek OV SZZ Malacky-Pomoravie
0949700907


Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Kategória Rôzne   Vložené03.07.2019


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici vyhlasuje Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Senica dňom 3. 7. 2019 od 12.00 hod. do odvolania.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.


Základná škola Sekule hľadá učiteľov

Kategória Rôzne   Vložené21.06.2019


Základná škola Sekule hľadá od 1. septembra 2019 učiteľov s aprobáciou pre 1. stupeň, matematiku, fyziku, informatiku, dejepis a občiansku náuku.

Kontakty pre bližšie informácie: tel.: 034/7782069, 0911 756 456, e-mail: skola@zssekule.edu.sk


Podvody na senioroch

Kategória Rôzne   Vložené04.06.2019


Polícia v uplynulých jarných mesiacoch zaznamenala podnet týkajúci sa podozrenia z páchanie podvodov na senioroch a preto z uvedeného dôvodu upozorňujeme občanov.

Samotné podozrenie z trestného činu podvodu na senioroch spočíva v tom, že doposiaľ nezistená osoba telefonicky kontaktuje seniorov za účelom bezplatnej kontroly plastových okien a zistenia ich stavu a či nie je potrebná oprava okien.

Celý článok


Tvoríme kraj - hlasujte za projekty

Kategória Rôzne   Vložené14.05.2019


Milí Sekulania,

opäť sa na Vás obraciam s prosbou o pomoc pri hlasovaní v záujme pomôcť našej obci. Spoločne s pani riaditeľkou MŠ a pánom riaditeľom ZŠ sme pripravili dva projekty do Trnavského participatívneho rozpočtu a to „Bezpečne na ceste" - výstavba Detského dopravné ihrisko pre MŠ a ZŠ Sekule a „Ovocný sad na pozemku ZŠ Sekule". Okrem týchto našich dvoch projektov si ešte vyberte nezávisle ešte jeden Vami zvolený projekt vrámci všetkých okresov trnavského kraja pre splnenie podmienky platnosti hlasu. Od 10.mája 2019 prebieha na stránke http://www.tvorimekraj.sk/ hlasovanie občanov a preto ak môžete a chcete pomôcť byť tvorcami krajších Sekúl mate príležitosť. Je už len na vás či šancu využijete a či naše deti budú mať aj vďaka vám nové okolie Základnej školy a či sa budú môcť naučiť bezpečne správať na našich cestách. Nedokážeme zmeniť všetko naraz, ale toto spoločným úsilím by sme mohli. Vopred ďakujem všetkým za pomoc a za hlasovanie, ktorého sa verím zúčastníte v čo najväčšom počte.

Za každý Váš hlas vopred Ďakujem

Váš starosta

Jednoduchý návod hlasovania je priložený v prílohe.


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vniku požiarov

Kategória Rôzne   Vložené23.04.2019


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici Vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV od 23. 4. 2019, 15.00 hod. do odvolania. Podrobné informácie týkajúce sa vyhlásenia a správania sa občanov a právnických osôb v dotknutom období nájdete TU v dokumente.


Obecný rozhlas

Kategória Rôzne   Vložené14.02.2019


Obecný rozhlasOd dnešného dňa uverejňujeme skúšobnú verziu hlásenia obecného rozhlasu https://hlasenie.vmflorian.sk/vox/90880-sekule?ref=82b9bcdb


Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Kategória Rôzne   Vložené13.12.2018


Západoslovenská distribučná, a. s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, ... na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy...

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30. 11. 2019. V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a. s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle zákona o energetike.

Celá výzva vo formáte PDF


Slovak Lines - nové cestovné poriadky

Kategória Rôzne   Vložené08.10.2018


POZOR ZMENA! Od 14. 10. 2018 platia nové cestovné poriadky pre REGIONÁLNU DOPRAVU. Cestovné poriadky sú v prílohe.

Úradné hodiny

pondelok: 8,00 - 15,30
utorok: 8,00 - 15,00
streda: 8,00 - 18,00 
štvrtok: 8,00 - 15,00
piatok: 8,00 - 14,00

Obedová prestávka:
12.00 – 12.30

Kontakt:
tel.: +421 034 777 01 08
e-mail: obecnyurad@obecsekule.sk

Podujatia

Získali sme Pečať
Rozvoja obcí a miest

Naša obec Sekule na základe analýzy hospodárenia z 2927 obcí a miest SR bola vyhodnotená ako „Obec s predpokladom stabilného rozvoja" a získali sme „Pečať Rozvoja obcí a miest", ktorá má tieto výhody:

 • potvrdzuje výnimočnú pozíciu na trhu, deklarujeme svoju dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu,
 • je to silný marketingový a prestížny nástroj pri komunikácii s obchodnými partnermi, investormi, zákazníkmi, konkurenciou a širokou verejnosťou,
 • pečať Rozvoj obcí a miest je zverejnená v systéme, ktorý využívajú banky, finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov, miest a obcí,
 • podniky, ktoré hľadajú svojich dodávateľov vidia, že sa môžu na podnik s pečaťou Rozvoja obcí a miest spoľahnúť a nemusia mať strach, že spoluprácou pôjdu do rizika.

Ďalšou výhodou je, že tento hodnotiaci systém využíva štátna správa, finančné inštitúcie, a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov o poskytnutie eurofondov.

Pavla Maxianová, starostka

 Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Osvedčenie za rok 2017 môžete vidieť TU

 Pečať Rozvoja obcí 2016

Osvedčenie za rok 2016 môžete vidieť TU

Pečať rozvoja obce

Osvedčenie za rok 2015 môžete vidieť TU

Nové vo fotogalérii

Odkaz pre starostu


Virtuálne prehliadky obcí mikroregiónu Šaštínsko

Logo Revia - Malokarpatská komunitná nadácia

Logo - Majetkový Holding, a.s.