VZN 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Sekule

pdf
Dátum zadania: 01.03.2019