VZN 7/2017 o ostatných poplatkoch za úkony vykonané na Obecnom úrade v Sekuliach

pdf
Dátum zadania: 02.02.2018