ZRUŠENÉ uznesením č. 3/2019. VZN 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

pdf
Dátum zadania: 02.02.2018