VZN 2/2016 predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a Trhový poriadok Obce Sekule

pdf