Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OZ a voľby starostu obce v Sekuliach 15. 11. 2014

pdf
Dátum zadania: 10.10.2014