Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú tlakovú splaškovú kanalizáciu v obci Sekule

doc pdf
Dátum zadania: 04.09.2014