VZN 2/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov na území obce Sekule

pdf
Dátum zadania: 13.01.2014