VZN 1/2012 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy, školského klubu a školskej jedálne na území obce Sekule v roku 2013

pdf
Dátum zadania: 31.01.2013