Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

pdf
Dátum zadania: 03.02.2012