ZRUSENE - VZN 6/2008 a dodatky 1 a 2, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

pdf
Dátum zadania: 13.01.2012