VZN 3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

pdf
Dátum zadania: 13.01.2012