VZN 2/2011 o ostatných poplatkoch za úkony vykonané na Obecnom úrade v Sekuliach

pdf
Dátum zadania: 13.01.2012