VZN 4/2010 o prevádzkovom poriadku viacúčelového ihriska obce Sekule

pdf