VZN 3/2010 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat (zrušené)

pdf