VZN 1/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Sekule

pdf