Zmluvy k tlakovej kanalizácii

Prosíme občanov, ktorí sa pripojili na verejnú tlakovú splaškovú kanalizáciu v r. 2014 a ešte nemajú podpísané zmluvy o pripojení, aby tak urobili na obecnom úrade každý piatok od 08.00 do 14.00 hod..

Posledná úprava: 24.09.2015

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)