Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

Vážení rodičia!

Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 sa uskutoční elektronickou formou. Prihlášky nájdete na stránke školy, v záložke Elektronická prihláška do 1. ročníka. Treba ich vyplniť a odoslať najneskôr do 30. apríla 2020. Prosíme rodičov o dodržanie termínu, zodpovednosť a presnosť pri ich vypĺňaní.

Rodičia, ktorí budú žiadať pre dieťa odklad školskej dochádzky vyplnia žiadosť, ktorá sa nachádza tiež na stránke školy v záložke Tlačivá. Ďalej si zabezpečia doporučenie z centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. V prípade zmeny Vás budeme informovať.
Kontakt: e-mail: spazierova@zssekule.sk, skola@zssekule.edu.sk, telefón: 0911 423 456

Posledná úprava: 26.03.2020

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)