Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Stavebné povolenie pre stavbu VVN - Est. BJS zmena zaústení vedení 110 kV

Posledná úprava: 13.02.2020

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)