VZN 2/2019

VZN 2/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Posledná úprava: 08.07.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)