Základná škola Sekule hľadá učiteľov

Základná škola Sekule hľadá od 1. septembra 2019 učiteľov s aprobáciou pre 1. stupeň, matematiku, fyziku, informatiku, dejepis a občiansku náuku.

Kontakty pre bližšie informácie: tel.: 034/7782069, 0911 756 456, e-mail: skola@zssekule.edu.sk

Posledná úprava: 21.06.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)