Oznámenie k hláseniu v miestnom rozhlase

Obecný úrad Sekule s účinnosťou od 1.5.2019 stanovuje podmienky prijímania žiadostí o hlásenie v miestnom rozhlase nasledovne:

Posledná úprava: 26.04.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)