Oznámenie o opakovanej dražbe

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na LV691, katastrálne územie Senica, Okresný úrad Senica - katastrálny odbor, obec Sekule, okres Senica.

Viac informácií o opakovanej dražbe nájdete TU v PDF dokumente.

Posledná úprava: 17.04.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)