Verejná vyhláška

Oznámenie o predĺženie lehoty na rozhodnutie vo veci schválenie programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Moravský Ján na obdobie rokov 2017-2026 (PDF dokument)

Posledná úprava: 30.06.2017

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)